Đang thử nghiệm hệ thống mới cho phép thanh toán phí gas cho Visa và Ethereum bằng thẻ tín dụng.

Công ty thanh toán lớn Visa đang thử nghiệm hệ thống mới cho phép thanh toán phí gas của Ethereum (ETH) bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Visa đã đăng một bài viết mới trên trang web của họ, trong đó nêu ra rằng một trong những vấn đề lớn nhất khi sử dụng mạng Ethereum để thanh toán là cần phải thanh toán phí giao dịch mạng mỗi lần thực hiện giao dịch. Việc thanh toán phí gas có nghĩa là người dùng luôn phải giữ một lượng nhỏ ETH để thực hiện giao dịch, và Visa cho rằng điều này đang trở thành rào cản cho sự phổ biến và trải nghiệm người dùng.

Visa đã xem xét cách đơn giản hóa các giao dịch blockchain bằng cách cho phép người dùng thanh toán phí gas trực tiếp bằng tiền tệ fiat thông qua thanh toán bằng thẻ của họ. Như vậy, người dùng có thể không cần phải giữ các token đặc biệt của blockchain để thanh toán phí gas. Giải pháp tiềm năng như vậy sử dụng tiêu chuẩn ERC-4337 của Ethereum và hợp đồng Paymaster để cho phép người dùng thanh toán phí gas trực tiếp bằng thẻ Visa.

Visa cho rằng tiêu chuẩn ERC-4337 của Ethereum, còn được gọi là trừu tượng hóa tài khoản, có thể trở thành lối vào cho các giải pháp thanh toán trên mạng.

Visa đã thành lập một hội nghị nghiên cứu riêng để khám phá ý tưởng này hơn nữa. Công ty tin rằng cách tiếp cận sáng tạo và linh hoạt này sẽ giúp tối ưu hóa quá trình đăng ký người dùng mới và cải thiện trải nghiệm của người dùng hiện có.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top