Franklin Templeton đã đệ đơn đăng ký ETF Bitcoin trên thị trường chốt giao dịch.

Franklin Templeton đã đệ đơn đăng ký ETF Bitcoin trên thị trường chốt giao dịch.

https://x.com/BTC_for_Freedom/status/1701605941450510762?s=20

 

Trong vài tháng qua, nhiều tổ chức tài chính nổi tiếng đã đăng ký sản phẩm Bitcoin trên thị trường. Franklin Templeton đã đăng ký quỹ đầu tư ETF Bitcoin. Công ty quản lý tài sản Franklin Templeton đã đăng ký ra mắt Quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ (ETF) cho Bitcoin vào ngày 12 tháng 9. SEC đã trì hoãn quyết định đối với đơn đăng ký ETF Spot của WisdomTree, Valkyrie, Fidelity, VanEck, Bitwise và Invesco vào ngày 31 tháng 8 và ngày 29 tháng 8 đã ra phán quyết rằng SEC phải xem xét đơn đăng ký chuyển đổi ETF Bitcoin (BTC) Futures của Grayscale thành ETF Spot.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top