Staking Eth2 của Ethereum, được đầu tư 270.000 ETH trong 2 tuần

Staking thanh khoản Ethereum tiếp tục phát triển

Các nền tảng staking thanh khoản dựa trên Ethereum (ETH) tiếp tục thu hút lượng lớn tiền gửi, với hơn 270.000 ETH được gửi trong hai tuần qua, tương đương khoảng 55 triệu đô la.

Vào ngày 14 tháng 7 năm 2023, có khoảng 10,38 triệu ETH đã được khóa trong các nền tảng này, con số này đã tăng lên 10,65 triệu ETH vào ngày 29 tháng 7.

Trong số đó, Lido Finance chiếm thị phần lớn nhất với 74,31%.

Hai tuần trước, Lido có 7,71 triệu ETH trong cơ sở hạ tầng của mình, con số này hiện đã tăng lên 7,91 triệu ETH.

Coinbase, nắm giữ thị phần 10,99% trong thị trường ETH staking thanh khoản, đã mở rộng lượng ETH nắm giữ của mình từ 1,14 triệu lên 1,17 triệu.

Rocket Pool cũng tăng trưởng trong hai tuần qua, với lượng ETH nắm giữ của nó tăng từ 830.039 ETH lên 857.967 ETH.

Hiện tại, thị phần của Rocket Pool trong tổng số 10,65 triệu ETH là 8,06%.

Frax Ether cũng có một đường đi tăng trưởng tương tự, tăng từ 238.197 ETH lên 243.819 ETH.

Ngoài ra, lượng ETH trong Binance Pool đã tăng từ 91.834 ETH lên 92.824 ETH.

Trong tuần qua, Lido là nền tảng staking thanh khoản lớn nhất tăng trưởng với tốc độ 1,75%.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top